Saturday, 26 November 2011

Lembaran Kerja - Pengayaan


Lembaran Kerja - Pengayaan

Nama: _____________________       Tarikh: ____________
Kelas: _____________             Markah:___________   


Nyatakan ciri-ciri bagi benda-benda hidup di atas.

Ciri-ciri benda hidup.
1.


2.


3.


4.


5.


6.             

                                                       

 

No comments:

Post a Comment