Saturday, 26 November 2011

Lembaran Kerja - Pemulihan

Lembaran Kerja - Pemulihan                                                

Nama: _______________________             Tarikh: ____________
Kelas: _____________                  Markah:___________

Lihat gambar. Lengkapkan perkataan di bawah.


                                                                          

No comments:

Post a Comment