Friday, 25 November 2011

Rancangan Pengajaran Harian BM Tahun 1

Rancangan Pengajaran Harian BM Tahun 1


Tema: Kekeluarga
Tajuk: Kebun Datuk Saya
Tarikh:17/10/2011 (Isnin)
Masa: 10.20pagi—11.20pagi
Kelas: Darjah 1 Bestari
Bilangan murid: 8 orang
Fokus Utama
Standard Kandungan  
      1.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyayian secara didik hibur.

Standard Pembelajaran
          4.4.1     Menyebut seni kata lagu melalui nyayian secara didik hibur.
Fokus Sampingan
Standard Kandungan
1.5  Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunkan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran
1.5.1     Bercerita tentang sesuatu perkara  dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Objektif
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
i.              Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyayian secara didik hibur.
ii.            Menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar.
Pengisian Kurikulum
i.              Ilmu: Pendidikan Moral
Nilai:Kasih Sayang, keberanian.
                KBT:Verbal linguistic, visual ruang, kinestetik
Sistem Bahasa
Tatabahasa: Kata Nama Am
Media
Seni kata lagu, gambar tunggal, kad perkataan dan lampiran.

Aktiviti
Pengisian Kurikulum
Catatan
Langkah 1
1.    Guru menamparkan gambar tunggal pada papan tulis.
2.    Muird diminta menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang haiwan tersebut.

---bunyi haiwan

Nilai:
Kasih Sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian


Lampiran 1
-Gambar tunggal
(Carta gambar)

Langkah 2
1.    Guru mempamerkan seni kata lagu “ Datuk Saya Ada Kebun” dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut.
2.    Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan asik yang sesuai.
3.    Murid menyanyikan lagu tersebut secara berkumpulan dan kelas.
4.    Guru dan murid menyanyi beramai-ramai sambil melakukan asik yang sesuai.
Lampiran 2
Seni Kata Lagu
“Datuk Saya Ada Kebun”.
Langkah 3
1.    Sediakan 5 keping kad perkataan. (Ayam, Itik, Kambing, Burung, Kucing)
2.    Pilih 5 orang murid secara rawak.Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar yang sesuai pada Lampiran 1.
3.    Kemudian murid diminta menyebut nama-nama haiwan dengan sebutan yang betul.

KBT:
Kontekstual

Nilai:
Keberanian

Lampiran 3
-kad perkataan

Lampiran 1
-Kad gambar
Pemulihan
1.    Murid diminta menyanyikan semula lagu : Datuk Saya Ada Kebun”Lampiran 2
-Seni Kata Lagu
“Datuk Saya Ada Kebun”
Pengayaan
1.    Guru memilih beberapa orang murid untuk berceritakan berdasarkan gambar tunggal yang dipamerkan.


Lampiran 1
-Gambar tunggal
(Carta gambar)No comments:

Post a Comment